Shibori style indigo dyed flour sack towel

indigo-towels-1

Shibori style indigo dyed flour sack towel. Two styles.

Tags:- Shibori, indigo, hand dyed, flour sack towel, cotton towel, kitchen towel

Views: 517