Ombre Orange Yellow Shibori Silk Haori Kimono Jacket

Ombre_Orange_Yellow_Shibori_Silk_Haori_Kimono_Jacket_Vintage_Kimono_Asian_Jacket_Cardigan_Kimono_2

SIZE (Lay-flat measurement)
Yukitake (the length from the center to the wrist): 62.5 cm (24.6 inches)
Length: 70.5 cm (27.7 inches)
Sleeve: 33 cm (13 inches)
Material: Silk

Tags:- vintage, vintage kimono, kimono jacket, silk kimono, kimono cardigan, japanese kimono, orange yellow, shibori kimono

Views: 253