Colorful Floral Silk Kimono Jacket with Japanese Scenery Motif, Vintage Haori, Asian Jacket Boho Kimono Cardigan

Vintage_Off_White_Silk_Haori_Japanese_Kimono_Jacket_with_Floral_Japanese_Scenery_Motif_1

SIZE (Lay-flat measurement)
Yukitake (the length from the mid body to the wrist): 63.5 cm (25 inches)
Length: 76 cm (29.9 inches)
Sleeve: 32 cm (12.6 inches)

Tags:- vintage kimono, kimono jacket, boho kimono, kimono cardigan, floral, colorful, silk Kimono, Japanese kimono, asian jacket, haori, kimono robe

Views: 234